Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/hhh.com.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jak przebiega sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa | Jak uzyskać rozwód kościelny?

Warunki uzyskania unieważnienia małżeństwa

Podczas składania przysięgi małżeńskiej przysięga się, że pozostanie się razem aż do śmierci. Jednak prawo kanoniczne stwarza możliwość unieważnienia ślubu kościelnego, oczywiście jeśli jest to odpowiednio uzasadnione.

Nie można otrzymać rozwodu kościelnego, ale jeśli zaistnieje jedna z okoliczności zrywających małżeństwo może być uznane za nieważne. Powody te można pogrupować w następujący sposób – przeszkody małżeńskie, wady zgody małżeńskiej, brak zachowania kanonicznej formy małżeństwa. Należą do nich między innymi: młodociany wiek, impotencja, istniejący aktualnie węzeł małżeński, różność religii, święcenia kapłańskie lub zakonne, uprowadzenie, występek, pokrewieństwo, powinowactwo, przyzwoitość publiczna, pokrewieństwo prawne (czyli z adopcji). Rozłączenie małżonków może nastąpić w wyniku uzyskania dyspensy papieskiej od niedopełnionego małżeństwa, przywileju Pawłowego czy separacji. Zwykle jednak sprawa przybiera formę procesu. Najpierw małżonkowie lub jedno z nich udaje się na konsultację z adwokatem sądu kościelnego, a następnie składa odpowiednie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

W jakim sądzie należy właściwie złożyć skargę powodową? Może to być trybunał miejsca, gdzie odbywał się ślub, miejsca zamieszkania strony pozwanej lub powodowej lub miejsca, gdzie zbieranych będzie najwięcej dowodów. Najpierw proces toczy się przed sądem biskupim I instancji. Po ustaleniu przedmiotu sporu następuje wysłuchanie stron, przesłuchanie świadków oraz ewentualne badania psychologiczne. Jeszcze przed wydaniem wyroku strony dochodzenia oraz ich adwokaci (jeśli z nich korzystają) mogą zapoznać się z aktami sprawy. Następnie obrońca węzła małżeńskiego wygłasza swoje uwagi, a strony procesu mogą na nie odpowiedzieć. W końcu sąd biskupi I instancji wydaje wyrok, od którego można się jedna odwołać. Chodzi o to, że sprawa musi trafić do sądu kościelnego II instancji i aby wyrok był prawomocny ma zostać potwierdzony. Jeśli dojdzie do podwójnego stwierdzenia nieważności małżeństwa to wówczas w świetle prawa kanonicznego ślubu kościelnego właściwie nigdy nie było i dotyczy to obu stron procesu. Nie istnieje coś takiego jak jednostronne unieważnienie małżeństwa, bo jeśli stwierdza się, że ślub nie był ważny, to musi to dotyczyć dwóch osób zawierających małżeństwo. Poza tym warto zdawać sobie sprawę, że sąd kościelny nie orzeka o winie, ale własne o nieważności małżeństwa.