Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/hhh.com.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Dzieci a proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa | Jak uzyskać rozwód kościelny?

Unieważnienie małżeństwa a dzieci

Jeśli uzyska się unieważnienie małżeństwa, to można potem ponownie wziąć ślub kościelny. Jednak jak jest w sytuacji, kiedy para planująca rozstanie ma dzieci?

Sam fakt istnienia dziecka lub dzieci nie stanowi wyraźnego przeciwwskazania do złożenia skargi powodowej w sądzie kościelnym oraz wszczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Bez wątpienia jednak podczas dochodzenia zostanie podjęta sprawa dobra dziecka lub dzieci. Natomiast głównym zadaniem sądu biskupiego jest orzeczenie o ważności lub nieważności małżeństwa. Jeśli wszelkie dowody będą wskazywały na to, że zawarty ślub nie jest ważny, to kwestia posiadania dzieci właściwie nie powinna mieć na to wpływu. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa dotyczą przede wszystkim sytuacji przed oraz w trakcie jego zawierania. Wszystko co dzieje się później może być ewentualnie wykorzystane jako dowód w sprawie. Chociaż z drugiej strony poczęcie dziecka po ślubie może być również dowodem na to, że pożycie małżeńskie układało się poprawnie.

W sądach kościelnych, podobnie zresztą jak przed rozwodami cywilnymi, podejmuje się tak zwane postępowanie pojednawcze. Sędzia stara się nakłonić małżonków do zrezygnowania z procesu. Szczególnie istotnym argumentem może być tu właśnie dobro dzieci, a także znaczenie trwałości małżeństwa w sensie społecznym. Zwykle jednak osoby występujące do sądu kościelnego ze skarga powodową są już zdecydowane na unieważnienie małżeństwa i nic nie jest w stanie tego zmienić. Proces o stwierdzenie nieważności ślubu trwa od 1,5 roku do 3 lat. Jaki jest los dzieci, jeśli sąd stwierdzi nieważność małżeństwa? O prawach rodzicielskich nie decyduje już sąd biskupi, podobnie jak nie orzeka on o winie którejkolwiek ze stron procesu. Jest to skomplikowany obszar prawa rodzinnego, a więc kwestie te rozwiązywane są na gruncie cywilnym. Natomiast podstawowym kryterium ma być najlepszy interes dziecka lub dzieci. Chodzi o ustalenie tego kto otrzyma prawa rodzicielskie, z kim dziecko lub dzieci zamieszkają oraz kto i jak często będzie mógł je widywać.