Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/hhh.com.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Jak przebiega proces o unieważnienie ślubu kościelnego | Jak uzyskać rozwód kościelny?

Przebieg procesu, pytania, zeznania świadków

Zanim rozpocznie się proces o unieważnienie ślubu kościelnego można się udać do sądu biskupiego w diecezji, gdzie został udzielony i uzyskać poradę czy wnosić skargę o orzeczenie nieważności małżeństwa oraz w jaki sposób to zrobić.

Wniesienie skargi powodowej do sądu biskupiego oznacza, że wkrótce wszczęte zostanie postępowanie dowodowe, w wyniku którego sąd wyda wyrok. Osoba wnosząca skargę staje się powodem lub powódką. Jednocześnie obecny współmałżonek ma obowiązek wzięcia udziału w procesie. Jeśli jednak się nie pojawi, to postępowanie dowodowe i tak będzie przeprowadzane zgodnie z planem. Sąd wysłuchuje zeznań stron oraz świadków każdej ze stron, przy czym są oni przesłuchiwani osobno. Pytanie, które są do nich kierowane mają na celu ustalenie czy małżeństwo faktycznie powinno zostać unieważnione, czy istnieją poważne powody ku temu. W procesie bierze udział sąd złożony z trzech sędziów, strony procesowe oraz obrońca małżeństwa. Wszyscy oni zapoznają się wnikliwie z dokumentacją dotyczącą procesu. Bywa również tak, że powołuje się biegłego psychiatrę lub psychologa, który rozmawia z każdą ze stron sprawy i przedstawia swoje wnioski.  W końcu sąd biskupi wydaje wyrok. Teoretycznie ma na to rok, ale zdarza się, że proces trwa dłużej. Następnie wyrok ma być potwierdzony przez sąd kościelny II instancji, co nie powinno trwać dłużej niż pół roku. Ile trwa proces o unieważnienie ślubu kościelnego? Zwykle od 1,5 roku do 3 lat.

Postępowanie dowodowe może się przedłużać między innymi wówczas, gdy jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana. Wówczas przesłuchania często zajmują więcej czasu, niż można było przewidzieć. Chociaż bywa też tak, że proces trwa dłużej, bo nie można się skontaktować ze świadkami lub nie stawiają się na przesłuchania. Dobór odpowiednich świadków jest niezwykle ważny, podobnie jak trafne sformułowanie przedmiotu sprawy oraz zadawanie właściwych i konkretnych pytań. Wszystko to może spowodować, że sąd biskupi będzie miał możliwość podjęcia właściwej i w miarę szybkiej decyzji. Zdarza się oczywiście tak, że stwierdza on, że nie ma wystarczających przesłanek do unieważnienia ślubu kościelnego. Jednak częściej małżeństwa są rozwiązywane.