Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/hhh.com.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Składanie apelacji po wydaniu wyroku w sprawie o unieważnienie małżeństwa | Jak uzyskać rozwód kościelny?

Odwołanie od wyroku sądu biskupiego

Od przebiegu procesu o uznanie ślubu kościelnego za nieważny zależy czy rzeczywiście sąd biskupi wyda taki wyrok. Okazuje się jednak, że nawet jeśli decyzja nie będzie pomyślna dla którejś ze stron, to można złożyć odwołanie.

Wyrok, który wydaje I instancja staje się prawomocny dopiero po potwierdzeniu go przez II instancję. W związku z tym po otrzymaniu kopii wyroku wydanego przez I instancję strona procesowa może złożyć apelację. Jeżeli małżeństwo zostanie uznane za ważne, to apelację trzeba zgłosić w ciągu 15 dni od momentu otrzymania wyroku. Powinna trafić do sądu kościelnego. Z kolei w ciągu 30 dni apelacja powinna zostać uzasadniona w sądzie II instancji. Natomiast w razie wydania wyroku uznającego małżeństwo wyrok trafia do Trybunału Apelacyjnego, który albo potwierdza wyrok I instancji, albo postanawia o zwyczajnym rozpatrzeniu sprawy. Wówczas odbywa się po prostu nowy proces, który kończy się wyrokiem. Jeśli wyrok ten potwierdza stanowisko I instancji, to niewiele można już zrobić, chyba że pojawią się nowe dowody w sprawie. Natomiast w przypadku różnicy między wyrokami można złożyć apelację do III instancji. Jak napisać apelację? Trzeba podać dlaczego strona nie zgadza się z wyrokiem oraz poprosić sąd II instancji o jego zmianę. Można podać nowe tytuły nieważności i przyczyny dla których małżeństwo powinno być uznane za nieważne. Trzeba też podać wszystkie informacje formalne.

Ponieważ apelacja oznacza ponowne rozpatrzenie sprawy, to w przypadku procesów dotyczących unieważnienia małżeństwa jest po prostu obowiązkowym środkiem procesowym. Tylko w ten sposób wyrok sądu biskupiego może stać się prawomocny. Żeby wyrok stał się ostateczny oraz obowiązujący muszą być wydane dwa zgodne wyroki. Właśnie dlatego są sytuacje, że trzeba odwołać się do III instancji, najczęściej jest to trybunał w Polsce. Natomiast nawet jeśli strony procesowe nie wniosą apelacji po wydaniu wyroku przez I instancję, to i tak ma ona obowiązek przesłać akta sprawy do trybunału II instancji, który musi rozpatrzyć sprawę. Jest tak zawsze, gdy trybunał I instancji stwierdzi nieważność małżeństwa.