Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xjd/public_html/hhh.com.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
W jakich przypadkach można stwierdzić nieważność ślubu kościelnego | Jak uzyskać rozwód kościelny?

Możliwe przyczyny stwierdzenia nieważności małżeństwa

Składając w sądzie kościelnym skargę powodową wnosi się nie tyle o rozwód, ale o stwierdzenie, iż małżeństwo nie jest ważne. Prawo kanoniczne dopuszcza takie przypadki. Trzeba tylko udowodnić, że ślub od samego początku nie był ważny.

Czy zdrada lub alkoholizm może być podstawą do unieważnienia małżeństwa?  Nie zupełnie. Skarga powodowa ma być oparta na konkretnym tytule nieważności. Natomiast pewne zachowania współmałżonka czy sytuacje dotyczące małżeństwa są przesłankami do tego, aby wybrać taki a nie inny prawnokanoniczny tytuł nieważności. Można je podzielić na trzy rodzaje: przeszkody małżeńskie, wady zgody małżeńskiej, brak zachowania kanonicznej formy małżeństwa. Jeśli chodzi o przeszkody małżeńskie mogą być związane z: wiekiem, impotencją, bigamią, inną wiarą, uprowadzeniem, pokrewieństwem rodzinnym, powinowactwem, profesją zakonną, występkiem, przyzwoitością publiczną czy pokrewieństwem prawnym.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa najczęściej orzekane jest po udowodnieniu wady zgody małżeńskiej, czyli na przykład: braku wystarczającego używania rozumu, braku rozeznania co do obowiązków małżeńskich, niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, braku wiedzy na temat małżeństwa, błędu co do osoby, błędu co do natury małżeństwa, podstępnego wprowadzenia w błąd, symulacji małżeństwa, przymusu, małżeństwa warunkowego. Stwierdzenie nieważności małżeństwa może więc zostać orzeczone w różnych przypadkach i każdorazowo sprawa jest bardzo dokładnie badana. Proces o unieważnienie ślubu kościelnego może trwać nawet 3 lata. Natomiast zanim złoży się skargę powodową w sądzie kościelnym, warto udać się wcześniej na konsultację do diecezji. Chodzi zarówno o to, aby dowiedzieć się czy istnieją wystarczające powody, aby małżeństwo mogło być uznane za nieważne, ale również by dobrze sformułować pismo do sądu. Trzeba pamiętać, że tytułów prawnokanonicznych nie można interpretować w potoczny sposób. Należy też dobrze się zastanowić na czym polega i jak sformułować na przykład brak pożycia czy niedojrzałość emocjonalną współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że po unieważnieniu małżeństwa można znów wziąć ślub kościelny.