Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa przez sąd biskupi daje zwykle szansę na ponownie zawarcie ślubu kościelnego oraz przystępowanie do sakramentów. Dla osób wierzących jest to bardzo ważne.

Składając odpowiednie dokumenty w sądzie kościelnym oraz formułując skargę powodową trzeba pamiętać, że nie występuje się o rozwód. Z punktu widzenia prawa kanonicznego nie można przerwać związku małżeńskiego. Chodzi więc o to, aby stwierdzić nieważność małżeństwa. Oczywiście muszą istnieć ku temu konkretne powody. Pośród przyczyn pozwalających na stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego można wymienić niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, podstępne wprowadzenie w błąd czy brak rozeznania co do obowiązków małżeńskich. Jest ich znacznie więcej, natomiast jeśli ktoś zastanawia się czy starając się o unieważnienie małżeństwa może podać jako przyczynę zdrady czy alkoholizm współmałżonka, to odpowiedź brzmi nie. Należy znaleźć odpowiedni tytuł prawny. Poza tym ważne jest to czy okoliczności, które nakłoniły jedną ze stron do decyzji o unieważnieniu ślubu zaistniały jeszcze przed zawarciem małżeństwa czy po nim. Jeśli po nim, to właściwie nie ma możliwości stwierdzenia jego nieważności.

Podczas procesu o unieważnienie małżeństwa wysłuchiwane są argumenty stron, zeznania świadków, a czasami niezbędna okazuje się również opinia biegłego psychiatry czy psychologa. Warunkiem stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego jest wydanie takich samych wyroków przez sąd biskupi I i II instancji. Natomiast możliwe jest odwołanie od wyroku sądu kościelnego I instancji, a czasami nawet II. Jednak w ogóle na decyzje w takich sprawach trzeba trochę poczekać. Ile może trwać unieważnienie małżeństwa kościelnego? Nawet 3 lata, chociaż teoretycznie nie powinno dłużej niż 1,5 roku. Jeśli chodzi o koszty, to wiele zależy od tego czy diecezja w której toczy się proces znajduje się w dużym mieście czy w niewielkiej miejscowości na prowincji. Poza tym uzależnione są one od stopnia skomplikowania sprawy. Do trudniejszych procesów mogą należeć na przykład te, gdzie podejmuje się decyzję czy stwierdzić nieważność małżeństwa, które ma dzieci.